Chi tiết tin tức

Quy định về Khấu trừ tiền lương?

14:50:00 - 09/09/2013

 

Theo điều 101 của Bộ Luật lao động năm 2012 thì Khấu trừ tiền lương được quy định như sau:

 

1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

 

 

Xem toàn văn Bộ Luật Lao Động năm 2012

 

 

Các dịch vụ của Nhân Kiệt

Cho thuê lại lao động

Dịch Vụ Tuyển Dụng

Cung ứng lao động thời vụ

Hợp thức hóa lao động

Dịch vụ tính lương

Outsource Toàn Phần

Headhunter

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi