Chi tiết tin tức

Quy định về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm?

14:58:00 - 09/09/2013

 

Theo điều 97của Bộ Luật lao động năm 2012 thì Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định như sau:

 

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

 

 

Xem toàn văn Bộ Luật Lao Động năm 2012

 

 

Các dịch vụ của Nhân Kiệt

Cho thuê lại lao động

Dịch Vụ Tuyển Dụng

Cung ứng lao động thời vụ

Hợp thức hóa lao động

Dịch vụ tính lương

Outsource Toàn Phần

Headhunter

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi